: PORADENSKÁ ČINNOSŤ
Poradenská činnosť pri výbere počítačovej zostavy a softvéru, pri renovácii a vylepšení počítačov, inštalácii a konfigurácii.

: INŠTALÁCIE
Inštalácia a konfigurácia počítačov a zakúpeného softvéru.

: SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SIETÍ A SYSTÉMOV
Konfigurácia počítačových systémov a sietí, odvirovanie, riešenie problémov.

: REGISTRÁCIA DOMÉN
Registrácia a správa domén .sk.

: SPRACOVANIE ÚDAJOV
Prepis údajov do digitálnej formy, spracovanie a vyhodnotenie údajov.