pc
: POČÍTAČE
Značkové počítače IBM, HP, Lenovo.
Multimediálne počítače, počítače na strih videa, DTP, na spracovanie zvuku.
Počítače na želanie.

: SOFTWARE
Operačné systémy Windows, Linux.
Aplikácie Microsoft, Adobe, Macromedia.
Antivíry Symantec, McAfee.

: PERIFÉRNE ZARIADENIA
Tlačiarne, skenery, multifunkčné zariadenia
HP, Epson, OKI, Minolta, Kyocera
monitory Philips, Hansol, LG, Sony, Samsung,
NEC a iné